ข่าวสารบัวทอง

สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี 2665

สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี ประเทศเกาหลี
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565 บริษัท บัวทองเอสเตท จำกัด นำทีมโดยคณะผู้บริหาร จัดทริปพาพนักงานท่องเที่ยวประเทศเกาหลี หลังจากที่ทุกคนฝ่าฟันวิกฤตกันมาด้วยกัน และตั้งใจทำงานกันมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา มิตรภาพและความ สามัคคีรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน บริษัทฯมุ่งเน้นที่จะนำพาองค์กร มุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้พร้อมลุยปี 2566