เจ้าหน้าที่ขายโครงการ

รายละเอียดงาน

 1. ดูแลลูกค้าและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการและสินเชื่อ
 2. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การขายและโอนมีประสิทธิภาพ
 3. ดูแลยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย
 4. ดูแลสำนักงานขายและโครงการ
 5. ให้คำแนะนำ และพาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ
 6. ให้บริการลูกค้าด้านงานขาย และให้ข้อมูลโครงการ หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ
 7. การทำเอกสารการขาย การจอง รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก ในการทำสัญญา และการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า

คุณสมบัติหลัก

 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิ ปวส. – ปริญาตรี
 3. มีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 ปี
 4. มีทักษะในการเจรจา ต่อรอง มีใจรักงานขายและงานบริการ
 5. มีความรู้ด้านงานสินเชื่อ
 6. ทำรายงานการขายประจำวัน
 7. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม Microsoft office
 8. มีใบขับขี่รถยนต์และขับรถยนต์ได้

หากคุณสนใจ โปรดติดต่อเรา