เสนอขายที่ดิน

ทำเลที่ Buathong Estate สนใจ

บัวทองเอสเตท มีความประสงค์รับซื้อที่ดิน เพื่อพัฒนาอสังหาทรัพย์
ตั้งแต่ 5 – 30 ไร่ขึ้นไป โซนกรุงเทพและปริมณฑล

ช่องทางการติดต่อ
Email : admin@buathong.com
Tel :  02 925 2556