Grand Opening 20-21 มกราคม 2566 เปิดชมบ้านตัวอย่างครัั้งแรก โครงการพฤกษ์พิมาน เดอะรีเจ้นท์18 ประตูน้ำพระอินทร์

โครงการพฤกษ์พิมาน เดอะรีเจ้นท์ (รังสิต-คลอง2) บ้านแฝดหลังใหญ่
บรรยากาศอยู่อาศัยเหมือนบ้านเดี่ยว ผนังบ้านชั้น 2 ไม่ติดกัน
พักผ่อนได้อย่างเงียบสงบเป็นส่วนตัว

adminbuathongestate

24 ม.ค. 2567