ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับบัวทองเอสเตท
เติบโตและมั่งคงไปกับเรา

วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ดีเยี่ยม ในดวงใจพนักงาน

พันธกิจ
เราให้คำมั่นสัญญากับคนของเราว่า เราจะมองโอกาศความก้าวหน้า หล่อเสี้ยงความสามารถให้เติบโต
พัฒนาสูความเป็นผู้นำ และมอบรางวัลแห่งความสำเร็จ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ